Діагностика

Діагностика

Діагностика

Діагностика

Діагностика

Діагностика

Поліклініка

Поліклініка

Поліклініка

Поліклініка

Поліклініка

Поліклініка

Поліклініка

Поліклініка

Поліклініка

В полях

В полях

В полях

Терапія

Терапевтичний цикл

Терапія

Терапія

Терапевтичний цикл

Терапія

Хірургія

Хірургічний цикл

Хірургія

Хірургія

Хірургічний цикл

Хірургія

Про нас

Catalog-2014
2

srtf1 2018

 srtf2 2018

Новини та події

 

Впровадження нових методів лікування у клініці нейрохірургії та неврології ВМКЦ ЗР

 

2013 рік.

- Ендоваскулярна емболізація аневризм головного мозку;                                                                               - Ендоскопічне видалення внутрішньочерепних гематом;                                                                               - Ендоскопічна дискектомія по Дестендо;                                                                                                       - Латеральна ендоскопічна дискектомія;                                                                                                           - Вентрикуло-перитонеальне шунтування  з ендоскопічною асистенцією.  

 2012 рік.

- Впроваджена ендоскопічна кистоцистерностомія;
- Застосування кріодеструкції гасерового вузла при торпідних нейропатіях трійчастого нерву;
- Впроваджено транскраніальне кліпування артеріальних аневризм основної артерії;

2011 рік.

- Впроваджена ендоскопічна вентрикулостомія.
- Впроваджена мікрохірургічна техніка видалення менінгіом горбка турецького сідла;
- Впроваджена пластика дефекту твердої мозкової оболонки біокомпозитними матеріалами
- Застосування комбінованої терапії цитофлавіном та кортексином у хворих з нейродегенеративними захворюваннями;
- Застосування сомаксону та келтікану при демієлінізуюсих захворюваннях;
- Введено методику ультрафіолетового опромінення крові у хворих в гострому періоді ішемічного інсульту;
- Розроблено методику фізичної реабілітації хворих після хірургічного лікування гриж міжхребцевих дисків;
- Впроваджені методи корекції водно-електролітного обмну при гіпоталамо – гіпофізарних розладах;

2010 рік.

- Впроваджена мікрохірургічна дискектомія в шийному відділі;
- Мікрохірургічна нейроваскулярна декомпресія трійчастого нерва (операція Джаннета);
- Невротизація лицевого нерва;
- Невротизація стовбурів плечового сплетіння при їх відриві від спинного мозку;
- Рентгенконтрольований трансфораменальний фармакологічний радикулоепідуроліз;
- Комбінована терапія цитофлавіну і тіотріазоліну при гострих і хронічних нтоксикаційних енцефалопатіях;
- Впроваджено класифікацію стадій паркінсонізму по Хен-Яру;
- Застосування батареї тестів лобної дисфункції у хворих з когнітивними порушеннями;
- Застосування нейропротекції у хворих з інсультами;
- Методи корекції імунного дефіциту в гострому періоді інсульту;
- Застосування електростимуляції у хворих з млявими та спатичними парезами;

2009 рік.

- Впровадженно хірургічне лікування аномалії Арнольда-Кіарі(операція Гарднера);
- Введена ендоскопічна асистенція при трансфеноідальному видаленні аденом гіпофізу;
- Впроваджена аутоневральна донорська нейропластика;
- Впроваджений ультрасонографічний інтраопераційний контроль;
- Використання плазмаферезу у хворих з гострою запальною демієлінізуючою полірадикулонеропатією;
- Використання плазмаферезу у хворих міастенією в період загострення;
- Впровадження комбінованого застосування L-лізину есцинату і дексаметазону у хворих з дискогенним радикулярним синдромом;
- Введена шкала MMSE, інші шкали вивчення когнітивних розладі;
- Впроваджена бальна оцінка важкості стану та динаміки при ураженнях нервової системи за допомогою шкали FIM та шкали Бартеля;
- Розроблений індивідуальний комплекс вправ відновного лікування після виписки хворого зі стаціонар;
- Проведення гемодилюції для корекції гемоконцентраці;
- Впроваджені алгоритми по корекції водно – електролітних порушень;

2008 рік

- Впроваджені мікрохірургічні оперативні втручання при пухлинах мосто-мозочкового кута.
- Впроваджено трансфеноідальне видалення аденом гіпофізу;
- Впроваджена мікрохірургічна техніка видалення менінгітом крил клиновидної кістки;
- Хірургічне лікування внутрішньомозкових каверном;
- Застосування пульс-терапії метилпреднізолоном ( солу-медролом) у хворих із розсіяним склерозом у стадії загострення;
- Застосування гіпохолестеринемічних препаратів в комплексному лікуванні хворих з ЦВХ;
- Впроваджена Програма «Рання реабілітація» в ранньому періоді Цереброваскулярних захворювань та нейротравм;

2007 рік.

- Видалення гриж міжхребцевих дисків шийного відділу;
- Використання ультразвукового деструктора фірми «Сьорінг» при видаленні об'ємних утворівх головного та спинного мозку;
- Хірургічне лікування аномалії Кімерлі;
- Використання Л-лізину есцинату у хворих з дискогенним ураженням нервових корінців;
- Введення в практику шкали NIHSS у хворих з гострою ЦВХ;
- Застосуванню блокаторів рецепторів ангіотензину-ІІ в комплексному лікуванні хворих з ЦВХ в поєднанні з цукровим діабетом;

2006 рік.

- Транскраніальне видалення аденом гіпофізу;
- Місцева тромболітична терапія при інсульт-гематомах;
- Впроваджена трансторакальні операції в грудному відділі хребта;
- Рентгенконтрольована транспедикулярна біопсія тіл хребців;
- Використання методу постізометричної релаксації у хворих з м’язово-тонічним синдромом грушподібного мязу;
- Проведено системний тромболізис у хворого з ішемічним інсультом;

2005 рік.

- Транскраніальне кліпування артеріальної аневризми з розривом;
- Декомпресія екстракраніальних відділів хребетної артерії;
- Впроваджений пердній корпородез в шийному відділі хребта;
- Проведений аналіз застосування нестероїдних протизапальних засобів у хворих з дискогенним ураженням нервових корінців;
- Впроваджена схема ентерального та парантерального харчування у нейрореанімаційному відділенні;

2004 рік.

- Аналіз досвіду застосування мініінвазивних втручань при видаленні внутрішньочерепних гематом;
- Дослідження змін імунної системи при дегенеративних захворюваннях хребта;
- Вивчено наявність дизрафічних ознак у хворих з нічним нетриманням сечі;
- Розроблені і впроваджені алгоритми по лікуванню ішемічних, геморагічних інсультів у відділення екйрореанімації;

2003 рік.

- Впроваджено втручання ретроперитонеальний передній корпородез на поперековому рівні;
- Використаня методу постізометричної релаксації у хворих з контрактурою мімічних мязів після перенесеного невриту лицевого нерву;
- Впроваджений мультидисциплінарний підхід до лікування пацієнтів у нейрореанімаційному відділенні;
- Впроваджена комплексна профілактика вторинних ускладнень зі сторони шлунково-кишкового тракту у нейрореанімаційному відділенні;

2002 рік.

- Впроваджена мікродискектомія з флавопластикою;
- Використання загальної гіпербаричної оксигенації у хворих з інтоксикаційною та дисциркуляторною енцефалопатіями;
- Впроваджена класифікація ЦВХ згідно МКХ - 10 -1998р., наказів МОУ № 2-1994р., № 207-1999 р;

2001 рік.

- Розроблений і впроваджений в роботу мікрохірургічний інструментарій для мікродискектомій при грижах міжхребцевих дисків;
- Використання імпульсної баротерапії у хворих з інтоксикаційними поліневропатіями нижніх кінцівок;

2000 рік..

- Впроваджений програмований моніторинг внутрішньочерпного тиску;
- Впроваджено спінально – вентрикулярне протічне дренування;
- Впроваджений транспедикулярний металоспонділодез при спонділолістезі;
- Видалення гриж міжхребцевих дисків під контролем операційного мікроскопа за допомогою мікрохірургічної техніки в положенні хворого на животі (мікронуклеодискектомія);
- Сконструйована і впроваджена в роботу приставка до операційного стола для виконання операцій в положенні хворого на животі;
- Використання підводної тракції попереково-крижового відділів хребта при дискогенних радикулярних синдромах;

Клініка нейрохірургії та  неврології

 

  Клініка нейрохірургії та неврології створена в 2002 році.

  nejroxir1Призначена для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим при захворюваннях та ушкодженнях центральної і периферичної нервової системи із застосуванням комплексних: оперативних, консервативних, відновлювальних, реанімаційних методів лікування та інтенсивної терапії, проведення військово-лікарської експертизи, навчально-методологічної та науково-дослідницької роботи.

 Очолює клініку полковник медичної служби Алєксєєв Олександр Михайлович, лікар-нейрохірург вищої категорії.

Історична довідка.

До складу клініки входять нейрохірургічне, неврологічне, нейрореанімаційне, ангіоневрологічне та нейрореабілітаційне відділення. Ліжкова потужність складає 100 ліжок, щорічно проходять лікування близько 2000 пацієнтів. 

nejro4При захворюваннях і пошкодженнях нервової системи застосовуються високоінформативні нейровізуалізуючі методи дослідження, сучасні технології і засоби медикаментозного, хірургічного, відновлювального лікування.

В обсяг лікування цереброваскулярної патології включена нейропротекторна і тромболітична (системний та локальний тромболізис) терапія, хірургічні методи, реабілітаційні заходи.

Мультидисциплінарний підхід при проведенні реанімаційних заходів та інтенсивної терапії дозволяє значною мірою зменшити ускладнення та покращити результати лікування хворих з ураженням нервової системи.

Активуючи процеси пластичності мозку та резервні функції організму, програма інтенсивної реабілітації створює новий функціональний стан, спрямований на подолання неврологічних розладів.

Оперативні втручання проводяться за допомогою мікрохірургічної техніки з використанням операційного мікроскопа, ендоскопічного обладнання, застосуванням ультразвукової деструкції, ультрасонографічного та рентгеноскопічного контролю.

Пріорітетні напрямки діяльності:
   -Нейротравматизм воєнного та мирного часу;
   -Мініінвазивні та ендоскопічні методи хірургічного лікування неврологічних захворювань і травм;
   -Відновлення функцій нерововї ситеми після травм і захворювань;
   -Профілактика і лікування цереброваскулярних хвороб;
   -Інтенсивна терапія і реанімація в структурі нейропатології;

 

klinnejro3Структура:

Нейрохірургічние відділення

Неврологічне відділення

Ангіоневрологічне відділення

Відділеннями відновлювального лікування (нейрореабілітації)

Відділення реанімації та інтенсивної терапії(нейрореанімації)

 

 

klinnejro2   Лікувально – діагностична робота. Основну увагу приділяємо впровадженню нових методів лікування з метою покращення результатів лікування та підримання сучасного високоспеціалізованого рівня медичної допомоги.
   Науково-практична робота. Спільно з кафедрами неврології та нейрохірургії, неврології Національного медичного університету ім. Д. Галицького, асоціацією нейрохірургів, неврологічним товариством Львівської області беремо участь у проведенні науково-практичних конференцій.
   Лікарський склад клініки постійно проводить науково-дослідницьку роботу за основними напрямками нейрохірургії, неврології, нейрореанімації та нейрореабілітації з висвітленням їх результатів в друкованих роботах.
   Організація надання спеціалізованої медичної допомоги у військах Західного регіону потребує 80-90 виїздів на рік лікарів клініки до військових госпіталів, лікувальних закладів МОЗ для надання допомоги хворим і потерпілим, подальшої їх евакуації.

 

nejro3 nejro2
nejro1

 

 

 

Відео

НАША АДРЕСА:

79010, м.Львів
вул. Личаківська, 26
Телефони: (032) 275-95-00
факс (032) 275-57-95
Приймальне відділення: (032) 275-57-85
Відділ маркетингу: (032) 275-13-14
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.